Waarom je emotioneel welzijn de start is van betere prestaties?

Alleen wanneer jij emotioneel goed in je vel zit, kan je sterk presteren. Bij mindere prestaties is het belangrijk om je bewust te worden van je negatieve emoties en de dieper gelegen overtuigingen en gedachtes. Pas nadien wordt beter presteren mogelijk…

Het belang van emoties

Iedere mens heeft emoties. Als volwassene zijn we meestal weinig bewust van onze emoties, behalve als deze sterk zijn. Tijdens de opvoeding in onze kinderjaren hebben we meestal afgeleerd om naar onze emoties te luisteren. Kleine jongetjes krijgen te horen dat ze niet mogen huilen en flink moeten zijn.

Of je nu aandacht besteedt aan je emoties of niet, deze zijn altijd sluimerend aanwezig én bestaan in vele soorten, goede en slechte. Wat veel belangrijker is: de bron van emoties is altijd een achterliggende gedachte of overtuiging. Hiermee bereiken we een dieper niveau van jou als persoon. Het zijn deze achterliggende gedachtes en overtuigingen die onze emoties bepalen en daardoor ook onze prestaties.

Als jij je goed voelt en positieve emoties van blijdschap ervaart, dan presteer je ook beter. Sta je positief in het leven, dan loop je rond met positieve gedachten. Deze gedachten breng je over op anderen, waardoor je naast jezelf ook anderen sterk laat presteren.

Steek jij jezelf steeds in de slachtofferrol – “ik ben altijd de pineut” -, dan kan je onmogelijk sterke prestaties leveren. Ben je een zwartkijker? Ook dan zijn goede werkprestaties uitgesloten. Je emotioneel welzijn vormt dus uiteindelijk de basis van je prestaties.

Hoe tot betere prestaties komen?

  • Word bewust van je emoties. Negeer deze niet, ga je emoties niet uit de weg.
  • Aanvaard dat je emoties hebt én dat deze er onvermijdelijk zijn.
  • Probeer de gedachte of overtuiging achter een bepaalde negatieve emotie te achterhalen. Vaak heb je hiervoor beroepsmatig hulp nodig van een gespecialiseerde coach. Wanneer je de oorzaak van je negatieve emoties achterhaalt, kan je hieraan werken.

De kernvragen zijn dan ook: ‘hoe komt het dat ik een zwartkijker ben?’ of ‘waarom steek ik mezelf altijd in een slachtofferrol?’. Negatieve gedachten en overtuigingen hebben altijd een ontstaansreden in het verleden. Mogelijk is dat een dieperliggend trauma of een conflict.

Zoek naar het probleem achter het probleem… en verander stapsgewijs je negatieve in positieve gedachten. Wanneer je deze positieve emoties ervaart en omarmt, dan bereik je emotioneel welzijn. Automatisch volgen dan de betere prestaties.