Vijf tips om je faalangst te overwinnen

Faalangst verlamt. Wie lijdt aan faalangst, blokkeert en raakt in paniek. Faalangst is dan ook een bijzonder disfunctionele emotie. Als je faalangst wilt overwinnen, dan moet je aan de slag met de overtuigingen en gedachten die aan de grondslag van deze negatieve emotie liggen. Wij geven je alvast vijf tips waarmee je deze overtuiging kan aanpakken.

  • Geef jezelf de kans om fouten te maken

Fouten maken is fundamenteel voor een leerproces. De beste ondernemers, vaklui, artiesten,… hebben de top bereikt door het maken van fouten … én het leren ervan. Wanneer je jezelf niet toelaat om fouten te maken, dan groeien je prestaties niet. Omarm je fouten. Wat kan ik hiervan leren? Wie faalangst heeft, vlucht weg van zijn fouten en leert er niets uit. Aanvaarden dat je fouten maakt en hiervan leren, is een fundament van innerlijke groei.

  • Durf je comfortzone verlaten

Wie faalangst heeft, wil vooral behouden wat er al bestaat, goed of slecht. Daardoor blijf je ook in deze situatie hangen en maak je moeilijk vooruitgang. Wie uit zijn comfortzone durft te komen, daagt zichzelf uit. Uiteraard hangen daar risico’s aan vast, maar deze moet je accepteren. Want, van fouten kan je leren. Toch?

  • Falen bestaat niet. Je krijgt alleen zinvolle feedback.

Als er iets mislukt, dan mag je dat niet als een persoonlijk falen ervaren. Beschouw het als zinvolle feedback om de volgende keer beter te doen. Wie leert boogschieten, die mist in het begin meestal het doel. Op basis van deze informatie – en de instructies van de lesgever – zal je volgende schot waarschijnlijk al een stukje dichterbij zijn. En zo ga je stap voor stap verder…

  • Besef dat je vooral bang bent voor de veroordeling van anderen

Veel mensen met faalangst zijn vaak minder angstig voor de fouten zelf, maar hebben vooral angst voor de veroordeling door anderen. Als kind zijn we volledig afhankelijk van het oordeel van anderen over ons. Dat patroon zit diep in onszelf ingebakken. Als volwassene daarentegen zijn we onafhankelijke personen en mag de mening van anderen eigenlijk niet doorwegen.

Hoe kan je dit oplossen? Leg een persoonlijk ontwikkelingstraject af met de focus op assertiviteit. Assertieve mensen laten op een respectvolle manier hun grenzen respecteren. Dit vormt een fundamentele basis voor emotioneel welzijn. Assertieve mensen worden in onze samenleving gerespecteerd en kennen geen faalangst.

  • Laat het perfectionisme los.

Net als faalangst is perfectionisme een vorm van angst. Je moet evenwel beseffen dat perfectie niet bestaat. Als iets niet bestaat, dan moet je er ook niet naar streven. Wie streeft naar perfectionisme, kan niet anders dan falen. Daardoor blokkeer je, raak je in paniek … en voel je faalangst.

Streven naar perfectionisme is een innerlijke overtuiging die je moet loslaten. Wat komt er dan best in de plaats? Onberispelijkheid! Dit betekent: je uiterste best doen, in eerlijkheid met jezelf. Als jij in eer en geweten je best hebt gedaan om een doel te bereiken, dan volstaat dat. Het geeft dan een heerlijk vrijheidsgevoel om vervolgens niets van de mening van anderen aan te trekken.