Ik heb een conflict met mijn baas. Help, wat nu?

Veel mensen hebben angst voor conflicten, en zeker met de baas. Coach voor emotioneel welzijn Marc Degreef ziet het anders. Conflicten zijn voor hem een kans om ondergrondse informatie te verzamelen. Bij een conflict komen altijd sluimerende negatieve elementen boven water. En dat is positief, want dat geeft de kans om hiermee aan de slag te gaan en de situatie te veranderen. Om uit conflicten een positief verhaal te halen, moet je er wel op de juiste manier mee omgaan…

In onze opvoeding hebben we als kind geleerd dat ruziemaken slecht is. Dit geeft velen de overtuiging dat een conflict altijd een negatief gegeven is. Veel mensen denken dat een conflict onvermijdelijk verliezers met zich meebrengt, dat het altijd leidt tot een langdurige strijd, goede relaties vernietigt, alleen negatieve emoties zoals boosheid oplevert,…

Dat is meteen de reden waarom veel mensen een conflict uit de weg gaan. Door deze ontwijkingsstrategie blijven problemen onderhuids sluimeren en groeien de spanningen. Tot het finaal uitbarst … en er een zeer zwaar conflict opduikt. Het hoeft evenwel niet zo ver te komen.

Kijk anders naar conflicten!

Als je evenwel op een andere manier naar conflicten durft te kijken, dan kan je uit een conflict vooral een positieve uitkomst halen. Als je een conflict op de juiste manier aanpakt, komen er elementen naar boven waar je mee aan de slag kan. Dan hoeft een conflict geen breuk te betekenen.

Integendeel zelfs, een conflict vormt dan de eerste stap naar een oplossing waarbij de situatie ten goede verandert. Een conflict met je baas kan dus tot een positieve verandering leiden waarbij je dingen leert, motivatie krijgt om door te gaan, meer inzicht krijgt in de situatie, je creativiteit bevordert,…

Hoe goed met een conflict omgaan?

Een conflict is pas positief als je communiceert met respect voor elkaar. Je mag perfect iemand negatief aanspreken op zijn gedrag of uitspraken. Het is evenwel belangrijk om niet de persoon zelf aan te vallen. Dan vlucht deze meteen in de verdediging, waardoor elke dialoog blokkeert. Respect voor de andere – zonder kwade wil – is dus een fundamenteel gegeven om uit conflicten te geraken.

Conflicten zijn ook het moment bij uitstek om over dieperliggende waardes te praten of om te ontdekken wat de waardes van je baas zijn. Tegengestelde waardes tussen jou en je baas vormen vaak de onderliggende redenen van spanningen. Deze tegenstellingen kunnen bij een conflict aan de oppervlakte komen, wat meteen de kans geeft om deze zaken uit te praten en uit te klaren.