Hoezo emotioneel kanker?

Ons immuunsysteem maakt een onderscheid tussen enerzijds wat lichaamseigen en goed is en anderzijds al het andere. Wanneer goede cellen zich tot kanker transformeren herkent ons immuun het verschil niet. Het aantal kankercellen neemt toe, vreet de goede cellen weg en uiteindelijk ook het betrokken orgaan.

Wat is dan emotioneel kanker?

Met emotioneel kanker gaat het net zo. Een emotioneel gezonde persoon erkent het verschil tussen de eigen ik en alle andere mensen. Hij/zij stelt gezonde grenzen. Maar wanneer iemand zijn focus zich langdurig en hoofdzakelijk op andere(n) richt en hij/zij zichzelf wegcijfert, is de basis voor emotioneel kanker gelegd.

Hoe ontstaat emotioneel kanker?

Meestal is het een combinatie van twee of meerdere van de volgende kenmerken: focus enkel op de behoeften van anderen, verwaarlozen van eigen behoeften, geen neen kunnen zeggen, eigen behoeften op andere projecteren, vrees om egoïstisch over te komen. Of ook het vermijden van gezond contact met anderen door echt egoïstisch gedrag en/of afzondering.

Wat zijn de symptomen?

Extreem en langdurig drugs – en alcohol verslaving, workaholisme, extreem schuld, schaamte en spijt, niet bedwingbare toxische emoties (woede, angsten, opvliegendheid, enz. …), burn-out en burn-in, afzondering, sub assertiviteit en negatieve eigenwaarde, en nog meer.

Hoe healen?

In essentie gaat het om assertiviteit te ontwikkelen en het aanleren om gezonde grenzen te stellen. Kortom EQ (emotionele intelligentie) ontwikkelen. Wel gemakkelijker gezegd dan gedaan.

Het begint met het (h)erkennen van de bovengenoemde symptomen en de bewustwording van de EIGEN behoeften en emoties. Dan volgt het ontwikkelen van een gezonde levensstijl door je emoties te transformeren en je eigen behoeften in je leven te integreren.

Zoekt u een excellente coach die u naar een leven zonder emotioneel kanker begeleidt?

Meer dan 90 % van mijn cliënten hebben er mee te maken. En uw proces versnel ik door mijn unieke, ‘out of the box’ en tegelijk volledig veilig integratieproces.