Emotioneel Welzijn – Relaties & familie

Emotioneel welzijn

Relaties & familie

Relationele problemen of problemen met je partner, je gezinsleden, je familie, je collega’s of je vrienden ontstaan vaak uit eigen emotionele issues, én bijgevolg de manier waarop je met de situatie omgaat. Verstoorde relaties, een gebrek aan waardering, geen verbinding kunnen maken, eindeloze conflicten, verwrongen communicatie, constant piekeren,… Samen pakken we deze problemen bij de wortels aan.

HERKEN JIJ JE IN ÉÉN VAN DEZE SITUATIES?

 • Voel je nooit waardering van je vader of moeder?
 • Heb je een verstoorde relatie met je kinderen of ouders?
 • Wil je wel met je vader of moeder praten,
  maar lukt het gewoonweg niet?
 • Weet je niet om te gaan met een vervelende collega?
 • Kamp je met een generatieconflict in de familie of in het familiebedrijf?
 • Heb je geen of weinig verbinding met je vader of moeder?
 • Ben je constant in conflict met je zakenpartner?
 • Vermijd je ieder conflict met je vader of moeder?
 • Pieker je constant over je zoon of dochter?

 

 • Verhindert de ex van je partner jullie geluk?
 • Hoe ga je om met alcoholisme van je vader of moeder?
 • Achtervolgt het pesten je nog steeds?
 • Zit de communicatie tussen de generaties in je familie helemaal verwrongen?
 • Staan de kinderen van je nieuwe partner in de weg?
 • Geraak je mateloos geïrriteerd wanneer je vader of moeder jou aanpakt?
 • Heb je een conflict met je vader of moeder op tal van vlakken?
 • Verloopt de overdracht van de familiezaak met veel ruzies, onbegrip en conflicten?

HOE LOSSEN WE SAMEN DEZE PROBLEMEN OP?

Verstoorde relaties stammen vaak voort uit dieperliggende emotionele problemen of obstakels. Marc analyseert samen met jou wat aan de basis ligt van de problemen.

Wanneer we de oorzaken en de symptomen - én hun onderlinge verbindingen - in kaart hebben gebracht, streven we naar een duurzaam transformatieproces. Een helder inzicht in de achterliggende oorzaken vormt daarbij de noodzakelijke eerste stap.

We graven dieper voor blijvende transformatie. Lees hierover meer bij Over Marc | Aanpak. Wil jij werken aan jezelf? Maak dan een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Grenzen online 3