Emotioneel Welzijn – Presteren

Emotioneel welzijn

Presteren

Wie zich emotioneel goed in zijn vel voelt, presteert beter. Twijfelen, perfectionisme, risicomijdend gedrag, faalangst, niet kunnen delegeren, stress, gebrek aan structuur, conflicten op het werk, geen prioriteiten stellen,… Al deze obstakels verhinderen je om goed te presteren. De oorzaken – en dus ook de oplossingen - zitten meestal in jezelf. Door samen te graven in je eigen ‘ik’, lossen we werkgerelateerde problemen structureel op.

HERKEN JIJ JE IN ÉÉN VAN DEZE SITUATIES? 

 • Pas je aangeleerde nieuwe zaken tijdens trainingen niet toe?
 • Maak je je zorgen over alles?
 • Wil je altijd alles onder controle houden?
 • Vlucht je in het werk om de situatie thuis te vergeten?
 • Ben je altijd moe en steven je af op een burn-out?
 • Lukt het jou maar niet om de aangeleerde tips van timemanagement toe te passen?
 • Kan je geen dossiers weggooien?
 • Heb je angst om te spreken voor een publiek?
 • Kun je lastig prioriteiten stellen?
 • Heb je het verkeerde beroep gekozen?
 • Leef je op gespannen voet met je zakenpartners?
 • Ben je bang om facturen op te stellen voor je geleverde prestaties?
 • Word je gepest door klanten of leveranciers?
 • Ben je altijd gehaast, waardoor je geen tijd hebt voor belangrijke beslissingen?
 • Zit je in een conflict met je baas of een medewerker?
 • Ga je gebukt onder de stress door deadlines?
 • Kan je moeilijk tijd vrijmaken voor het treffen van noodzakelijke voorbereidingen?

HOE LOSSEN WE SAMEN DEZE PROBLEMEN OP?

Over presteren of uitstellen stammen vaak voort uit dieperliggende emotionele problemen of obstakels. Marc analyseert samen met jou wat aan de basis ligt van de problemen.

Wanneer we de oorzaken en de symptomen - én hun onderlinge verbindingen - in kaart hebben gebracht, streven we naar een duurzaam transformatieproces. Een helder inzicht in de achterliggende oorzaken vormt daarbij de noodzakelijke eerste stap.

We graven dieper voor blijvende transformatie. Lees hierover meer bij Over Marc | Aanpak. Wil jij werken aan jezelf? Maak dan een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Gezichtsuitdrukking