Emotioneel welzijn – Assertiviteit & grenzen

Emotioneel welzijn

Assertiviteit & grenzen

Veel mensen hebben problemen met het stellen van grenzen. Ofwel kom je vaak agressief voor de dag, wat anderen dan weer afschrikt of tot ruzies leidt. Ofwel durf je geen ‘neen’ zeggen. In dit laatste geval vermijd je wel conflicten, maar zet je jezelf altijd op de laatste plaats. Samen zoeken we naar de achterliggende emotionele drijfveren voor dit gedrag, waarna je aanleert om op een gepaste manier je grenzen te trekken, zonder agressiviteit of overdreven onderdanigheid.

HERKEN JIJ JE IN ÉÉN VAN DEZE SITUATIES?
Problemen met het stellen van grenzen of assertiviteit komen voor in talrijke vormen:

Te weinig assertief:

 • Kan jij nooit ‘neen’ zeggen?
 • Ben jij bang voor afkeuring?
 • Pas je je altijd aan de andere aan?
 • Ben je te gemakkelijk beïnvloedbaar?
 • Verdedig je je standpunt onvoldoende?
 • Wil je iedereen plezieren?
 • Voel je jezelf minderwaardig?
 • Laat je eerst de anderen voorgaan?
 • Haat je conflicten en ruzies?
 • Wil je niemand kwetsen?
 • Leg je automatisch de schuld bij jezelf?
 • Vermijd je confrontaties?
 • Ben je onzeker?
 • Kamp je met een gebrek aan vertrouwen?
 • Vergeet je altijd jezelf?

Agressief

 • Verdedig jij je standpunten op een te agressieve manier?
 • Laat jij mensen niet toe tot jezelf?
 • Bewaar jij een te grote afstand tot anderen?
 • Reageer je met kwaadheid of woede wanneer de andere een andere mening heeft?
 • Wordt je agressief wanneer je onrecht aangedaan wordt?
 • Begrijp je niet dat een naaste een andere mening heeft?
 • ...

HOE LOSSEN WE SAMEN DEZE PROBLEMEN OP? 

Agressief gedrag of te weinig assertiviteit stammen voort uit dieperliggende emotionele problemen of obstakels. Marc analyseert samen met jou wat aan de basis ligt van de problemen.

Wanneer we de oorzaken en de symptomen - én hun onderlinge verbindingen - in kaart hebben gebracht, streven we naar een duurzaam transformatieproces. Een helder inzicht in de achterliggende oorzaken vormt daarbij de noodzakelijke eerste stap.

We graven dieper voor blijvende transformatie. Lees hierover meer bij Over Marc | Aanpak. Wil jij werken aan jezelf? Maak dan een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Grenzen online 1

Oude manieren van doen zullen geen nieuwe deuren openen.