Conflicten zijn O.K.!

De associatie met conflicten bepaalt onze houding t.a.v. conflicten.

Verlammende overtuigingen

De meesten van ons hebben door onze opvoeding een negatieve kijk over disputen gekregen. Deze negatieve associaties bepalen onze gedachten en creëren vooroordelen die verlammend werken. Ze staan gezonde oplossingen in de weg.

Voorbeelden van negatieve gedachten over conflicten zijn:

 • Geschillen leveren alleen win-lose of lose-lose situaties op.
 • Bij confrontaties gaan mensen tegen elkaar strijden.
 • Twisten vernietigen.
 • Gezonde ondernemingen kennen geen conflicten.
 • Conflicten leveren niets op.
 • Met onenigheid gaat alleen maar met negatieve emoties, zoals boosheid, gepaard.

Conflicten leiden tot welzijn.

Door als ondernemer of leidinggevende een positieve houding t.o.v. conflicten te ontwikkelen worden we integendeel daadkrachtiger en creatiever. Op een goede manier met onenigheden omgaan, zorgt ervoor dat we meer oog krijgen voor wat speelt en gebruiken we verschillen in het voordeel van de organisatie of de onderneming.

Want conflicten

 • gaan dikwijls over misverstanden en onwetendheid,
 • zijn een bron van verandering,
 • prikkelen om bestaande situaties te verbeteren ,
 • zijn beheersbaar en motiveren om een oplossing te vinden,
 • brengen verdoken verschillen aan de oppervlakte,
 • zijn een middel om meer begrip voor anderen te ontwikkelen,
 • vergen moed en brengen opwinding,
 • zijn leermomenten,
 • verdiepen het inzicht in de intenties, behoeften en opvattingen,
 • zijn informatieverschaffers en maken situaties helder,
 • geven energie en kracht,
 • verbeteren de kwaliteit van beslissingen,
 • zorgen voor opluchting door de opgekropte emoties te luchten,
 • zijn normaal en behoren tot het leven,
 • bevorderen de creativiteit en het innoverend vermogen van mensen.

Een ding staat vast: conflicten vermijden is een verkeerde strategie. Ze blijven steeds weer opspelen.

Tip:

Kies van bovenstaande lijst 3 tot maximum 5 voordelen en bezin erover. Bekijk dan verschillende conflictsituaties door de bril van de gekozen gedachten. Op die manier ontwikkel je een positieve ingesteldheid t.a.v. conflicten. Wat op zijn beurt de vaardigheid ten goede komt om goed met onenigheden om te gaan.