Assertiviteit & grenzen

Assertiviteit & grenzen

Assertiviteit en grenzen

Vormt gepast 'neen' zeggen ook voor jou een groot probleem?

Problemen met het stellen van grenzen of assertiviteit komen voor in talrijke vormen:

Te weinig assertief:

 • Kan jij nooit ‘neen’ zeggen?
 • Ben jij bang voor afkeuring?
 • Pas je je altijd aan de andere aan?
 • Ben je te gemakkelijk beïnvloedbaar?
 • Verdedig je je standpunt onvoldoende?
 • Wil je iedereen plezieren?
 • Voel je jezelf minderwaardig?
 • Laat je altijd eerst de anderen voorgaan?
 • Haat je conflicten en ruzies?
 • Wil je niemand kwetsen?
 • Leg je altijd automatisch de schuld bij jezelf?
 • Vermijd je confrontaties?
 • Ben je onzeker?
 • Kamp je met een gebrek aan vertrouwen?
 • Vergeet je altijd jezelf?
 • ...

Agressief:

 • Verdedig jij je standpunten op een te agressieve manier?
 • Laat jij mensen niet toe tot jezelf?
 • Bewaar jij een te grote afstand tot anderen?
 • Reageer je met kwaadheid of woede wanneer de andere een andere mening heeft?
 • Wordt je agressief wanneer je onrecht aangedaan wordt?
 • Begrijp je niet dat een naaste een andere mening heeft?
 • ...
Grenzen online 1

HOE LOSSEN WE SAMEN DEZE PROBLEMEN OP?

Agressief gedrag of te weinig assertiviteit stammen voort uit dieperliggende emotionele problemen of obstakels. Marc analyseert samen met jou wat aan de basis ligt van de problemen.

Wanneer we de oorzaken en de symptomen - én hun onderlinge verbindingen - in kaart hebben gebracht, streven we naar een duurzaam transformatieproces. Een helder inzicht in de achterliggende oorzaken vormt daarbij de noodzakelijke eerste stap.

Grenzen online 2

DE AANPAK VAN MARC

Dieper graven voor blijvende veranderingen

Vrijwel alle coaches richten zich op het vergroten van vaardigheden en kennis. Ze reiken je handige tips en concrete inzichten aan die je moeten helpen om je gedrag te veranderen of om je relaties met anderen te verbeteren. Deze tips situeren zich hoofdzakelijk op het kennisniveau. Al te vaak zien we dat deze aanpak ontoereikend is en tot weinig duurzame verbeteringen leidt.

Marc gaat enkele niveaus dieper. Vanuit de vaststelling dat je emotionele onderbewustzijn een groot deel van je gedrag stuurt, is het noodzakelijk om duurzame gedragsveranderingen vanuit dieperliggende niveaus tot stand te brengen. Deze visie vormt de basis van zijn coachingsaanpak.

Grenzen online 3

DUURZAAM WERKEN AAN JE DIEPERE 'IK'

Ieder mens bestaat uit verschillende lagen. Welk gedrag je in een specifieke situatie vertoont, hangt af van vele innerlijke factoren die op elkaar inwerken. Niet alleen je talenten, kennis en vaardigheden bepalen wie je bent. Ook je waarden en overtuigingen spelen een rol. Nog dieper in jezelf zitten je ego’s en deelpersoonlijkheden die – afhankelijk van de rol die je aanneemt – je gedrag onbewust sturen.

Dat is meteen de reden waarom vastgeroeste gewoontes zo moeilijk te veranderen zijn als je niet op je diepere 'ik' inwerkt. Je weet dat roken slecht is voor jezelf, toch blijf je het doen… Mensen ‘zien’ vaak wel de oplossing wel, toch handelen ze er niet – consequent - naar...

Marc richt zich als coach op je diepere 'ik'. Door de samenhang te analyseren tussen de concrete problemen in je dagelijkse leven met je emotionele staat – zowel in relaties, persoonlijk als professioneel -, kan je gericht aan duurzame gedragsveranderingen werken. Wanneer je op dit diepere niveau een vastgeroeste gewoonte verandert, dan mag je rekenen op een blijvend effect.

Grenzen online 4

DE OPLOSSING ZIT IN JEZELF

Deze mensgerichte 'emotionele' aanpak betekent meteen dat de oplossing voor vele problemen in jezelf zit. In een veilige omgeving werk je samen met Marc op een positieve manier aan het ontwikkelen van je emotioneel welzijn.

Doorheen dit duurzame transformatieproces behandelen we een na een de verschillende probleemgebieden. Stap voor stap geraak je voldoende gewapend om zelf je problemen duurzaam aan te pakken. Elk coachingstraject vereist een persoonlijke aanpak, met iedere cliënt schrijft Marc een persoonlijk verhaal.

Om samen succes te behalen, geldt er één voorwaarde: je moet jezelf openstellen voor deze bijzondere aanpak. Het loslaten van vaste gewoontes betekent dat je uit je comfortzone durft te komen. Alleen als je er volledig voor gaat, mag je rekenen op blijvende veranderingen.

Bovendien blijft Marc altijd bereikbaar. Eens cliënt, altijd cliënt. Telefonisch staat Marc 7 dagen op 7, 24 uur op 24 voor je klaar.

Wil jij werken aan jezelf?

Wil je meer info?

Ontdek de gratis infobundel:

"Grenzen in menselijke relaties en assertiviteit"