Aanpak

Mijn aanpak

Dieper graven voor blijvende veranderingen
Vrijwel alle coaches richten zich op het vergroten van vaardigheden en kennis. Ze reiken je handige tips en concrete inzichten aan die je moeten helpen om je gedrag te veranderen of om je relaties met anderen te verbeteren. Deze tips situeren zich hoofdzakelijk op het kennisniveau. Al te vaak zien we dat deze aanpak ontoereikend is en tot weinig duurzame verbeteringen leidt. Marc Degreef gaat enkele niveaus dieper. Vanuit de vaststelling dat je emotionele onderbewustzijn een groot deel van je gedrag stuurt, is het noodzakelijk om duurzame gedragsveranderingen vanuit dieperliggende niveaus tot stand te brengen. Deze visie vormt de basis van de coachingsaanpak.

Duurzaam werken aan je diepere 'ik'

Ieder mens bestaat uit verschillende lagen. Welk gedrag je in een specifieke situatie vertoont, hangt af van vele innerlijke factoren die op elkaar inwerken. Niet alleen je talenten, kennis en vaardigheden bepalen wie je bent. Ook je waarden en overtuigingen spelen een rol. Nog dieper in jezelf zitten je ego’s en deelpersoonlijkheden die – afhankelijk van de rol die je aanneemt – je gedrag onbewust sturen.

Dat is meteen de reden waarom vastgeroeste gewoontes zo moeilijk te veranderen zijn als je niet op je diepere 'ik' inwerkt. Je weet dat roken slecht is voor jezelf, toch blijf je het doen… Mensen ‘zien’ vaak wel de oplossing wel, toch handelen ze er niet – consequent - naar...

Marc Degreef richt zich als coach op je diepere 'ik'. Door de samenhang te analyseren tussen de concrete problemen in je dagelijkse leven met je emotionele staat – zowel in relaties, persoonlijk als professioneel -, kan je gericht aan duurzame gedragsveranderingen werken. Wanneer je op dit diepere niveau een vastgeroeste gewoonte verandert, dan mag je rekenen op een blijvend effect.

De oplossing zit in jezelf

Deze mensgerichte 'emotionele' aanpak betekent meteen dat de oplossing voor vele problemen in jezelf zit. In een veilige omgeving werk je samen met Marc Degreef op een positieve manier aan het ontwikkelen van je emotioneel welzijn.

Doorheen dit duurzame transformatieproces behandelen we een na een de verschillende probleemgebieden. Stap voor stap geraak je voldoende gewapend om zelf je problemen duurzaam aan te pakken. Elk coachingstraject vereist een persoonlijke aanpak, met iedere cliënt schrijft Marc Degreef een persoonlijk verhaal.

Om samen succes te behalen, geldt er één voorwaarde: je moet jezelf openstellen voor deze bijzondere aanpak. Het loslaten van vaste gewoontes betekent dat je uit je comfortzone durft te komen. Alleen als je er volledig voor gaat, mag je rekenen op blijvende veranderingen.

Bovendien blijft Marc Degreef altijd bereikbaar. Eens cliënt, altijd cliënt. Telefonisch staat Marc 7 dagen op 7, 24 uur op 24 voor je klaar.

Wil jij werken aan jezelf?